>
iso belgesi ankara iso danışmanlık iso egitim iso 9001 ankara iso 14001 ankara
iso ıso 9001 kalite belgesiiso danışmanlıkiso 22000 belgesi iso 9001 belgesi hizmetleriiso belgesi ıso belgesi nediriso 9001:2008 egitimiiso 9000 9001 telefoniso kalite basvurusu
iso belgeleri ankara ıso belgesi ankara ıso 9001 ankara
iso belgelendirme iso iso 9001 belgesi iso danışmanlık istanbul ankara iso belge ankara iso 22000 ankara tse ankara ce ankara ce belgesi ce danışmanlık garanti belgesi ankara tsek belgesi ankara iso egitimleri ankara istanbul
Hedeflerimiz
Müşterilerimize arzu ettikleri başari ve performans seviyesine ulaşmalarinda ..

[ devami ]
Amacimiz
Danişmanlik hizmeti boyunca her iki tarafinda mükemmellige ulaşacagi uzun vadeli bir iş ortakligini şekillendirmek ..

[ devami ]
ISO 9001 BELGESİ DANIŞMANLIK SÜRECİNDE YANINIZDAYIZ.....
iso 9001:2008 belgesi
 

iso belgesi ıso belgelendirme ankara istanbul iso nedir iso 9001 belgesi iso 9000 belgesi iso9001:2008 belgesi

 

iso 14001:2004 belgesi iso 9001:2000 belgesi ihaleler ihale sonuçları

 

ıso 9000 9001 2008 belgesi ıso belgeleri ıso 9001 ıso 14001 belgesi ankara istanbul

 

iso belgesi danışmanlık iso 9001 ankara iso 14001 ankara İZMİR adana

 

iso belge iso 22000 ankara iso 13485 belgesi iso 27001 belgesi

ISO 9001 KALİTE BELGESİ STANDARTI DEĞİŞİKLİLER

ÇIKARILAN
Paragraf 1

 1. Organizasyon elde edilen çıktının daha sonraki ölçme ve izleme yoluyla doğrulanamadığı durumlardaki 'üretim ve hizmet sunumu proseslerini' geçerli kılmalıdır. Bu, hataların sadece ürün kullanılmaya başlandıktan veya hizmet sunulduktan sonra

Paragraf 1

 1. Organizasyon elde edilen çıktının daha sonraki ölçme ve izleme ile doğrulanamadığı durumlardaki 'üretim ve hizmet sunumu proseslerini' geçerli kılmalıdır.Ve sonuç olarak, hatalar sadece ürün kullanılmaya başlandıktan veya hizmet sunulduktan sonra kusurların görünür olduğu yerlerdeki prosesleri içerir.

ISO 9001:2000 Madde 7.5.3
Belirleme ve İzlenebilirlik
Uygun durumlarda, kuruluş, ürünü, ürün gerçekleştirilmesi sırasında uygun yollarla tanımlamalıdır.
Kuruluş, ürün durumunu izleme ve ölçme şartlarına göre belirlemelidir.
İzlenebilirlik bir şart olduğunda, kuruluş, ürünün tek olarak belirlenmesini, kontrol ve kayıt etmelidir. (Madde 4.2.4)
ÇIKARILAN
Paragraf 3

 1. İzlenebililik bir şart olduğunda, organizasyon ürünün tek olarak belirlenmesini kontrol etmeli ve kaydetmelidir.

ISO 9001:2008 Madde 7.5.3
EKLENEN
Paragraf 2

 1. Organizasyon ürün gerçekleştirme boyunca ürünün durumunu izleme ve ölçme şartları bakımından belirlemelidir.

Paragraf 3

 1. İzlenebililik bir şart olduğunda, organizasyon ürünün tek olarak belirlenmesini kontrol etmeli ve kayıtları muhafaza etmelidir

ISO 9001:2000 Madde 7.5.4
MÜŞTERİ MÜLKİYETİ
Kendi kontrolü altında  olduğu veya kullanıldığı sürece, kuruluş müşteri mülkiyetine dikkat göstermelidir. Kuruluş, kullanım için veya ürün oluşturmak üzere birleştirmek için sağlanan müşteri mülkiyetini tanımlamalı, doğrulamalı, korumalı ve güvenliğini sağlamalıdır. Herhangi bir müşteri mülkü kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunursa, bu durum müşteriye bildirilmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir.
NOT : Müşteri mülkiyeti, fikri mülkiyeti de kapsayabilir.
ÇIKARILAN

 1. Herhangi bir müşteri mülkü kaybolur, hasar görür veya kullanıma uygun olmama durumunda ise, bu durum müşteriye bildirilmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir.

ISO 9001:2008 Madde 7.5.4
EKLENEN

 1. Herhangi bir müşteri mülkü kaybolur, hasar görür veya kullanıma uygun olmama durumunda ise,kuruluş bunu müşteriye raporlamalı ve kayıtları muhafaza etmelidir.

Not: Müşteri mülkü, fikri mülkü ve kişisel bilgiyi içerebilir.
ISO 9001:2000 Madde 7.5.5
ÜRÜNÜN MUHAFAZASI
Kuruluş, iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşıncaya kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmelidir. Bu koruma, tanımlamayı, taşımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve muhafazayı içermelidir. Muhafaza, ürünü teşkil eden parçalara da uygulanmalıdır.
ÇIKARILAN
Paragraf 1

 1. Kuruluş, iç proses ve amaçlanan teslimat yerine ulaşması süresince ürünün uygunluğunu muhafaza etmelidir. Bu muhafaza; belirleme, taşıma, ambalajlama, depolama ve korumayı içermemelidir.

ISO 9001:2008 Madde 7.5.5
EKLENEN
Paragraf 1
Kuruluş, iç proses ve amaçlanan teslimat yerine ulaşması süresince ürünü şartlara uygunluğu sağlamak için muhafaza etmelidir. Uygulanabilir olduğunda, muhafaza; belirleme, taşıma, ambalajlama, depolama ve korumayı içermelidir
ISO 9001:2000 Madde 7.6
İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
ÇIKARILAN
Başlık

 1. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü

Paragraf 1

 1. Kuruluş, yürütülecek izleme ve ölçmeyi ve ürünün belirlenen şartlara uygunluğunu delille kanıtlamak için gerekli izleme ve ölçme cihazlarını  belirlemelidir

c) Kalibrasyon durumunun belirlenebilmesi için tanımlanmalıdır.
Not: Kılavuzluk için ISO 10012-1 ve ISO 10012-2'ye bakınız
ISO 9001:2008 Madde 7.6
EKLENEN
Başlık

 1. İzleme ve Ölçme Techizatının Kontrolü

Paragraf 1

 1. Kuruluş, yürütülecek izleme ve ölçmeyi ve ürünün belirlenen şartlara uygunluğunu delille kanıtlamak için gerekli izleme ve ölçme techizatlarını belirlemelidir
 2. Belirlenmiş zaman aralıklarında veya kullanımdan önce uluslararası veya ulusal ölçme standartlarına kesintisiz bir zincirle izlenebilir ölçme standartları ile kalibre edilmeli veya doğrulanmalı ya da her ikisi de yapılmalıdır. Bu standartların yokluğunda doğrulamada esas alınan  hususlar kaydedilmelidir.
 3. Kalibrasyon durumunun belirlenebilmesi için tanımlaması bulunmalıdır

EKLENEN
Paragraf 4

 1. Kalibrasyon ve doğrulama sonuçlarının kayıtları muhafaza edilmelidir(bkz. 4.2.4).

Not:Tasarlanmış uygulamayı karşılamak için bilgisayar yazılımının yeteneğinin kanıtlanması kullanım için uygunluğunu sağlamak için yazılımın doğrulanması ve konfigürasyon yönetimini içerebilir.  
ISO 9001:2000 Madde 8.1
ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1 GENEL
EKLENEN (ISO 9001:2008)

 1. Ürünün uygunluğunu göstermek

ÇIKARILAN
a) Ürün şartlarına uygunluğu göstermek
ISO 9001:2000 Madde 8.2.1
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Kalite yönetim sistemi performansının ölçümlerinden biri olarak, kuruluş, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı hakkındaki müşteri algılaması ile ilgili bilgileri izlemelidir. Bu bilgileri elde etmek ve kullanmak için metotlar belirlenmelidir.
EKLENEN ((ISO 9001:2008)
Not: Müşteri algılamasının izlenmesi müşteri memnuniyet anketleri, sunulan ürün kalitesiyle ilgili müşteri verileri, kullanıcı fikir araştırmaları, kayıp iş analizi, memnuniyetler, garanti talepleri ve satış raporları gibi kaynaklardan girdilerin sağlanmasını içerebilir.
ISO 9001:2000 Madde 8.2.2
ÇIKARILAN
Paragraf 3

 1. Tetkikin planlanması ve yürütülmesi ve sonuçların raporlanması ve kayıtların muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar dokümante edilmiş prosedürde tanımlanmalıdır.

Not: Kılavuz bilgi için bakınız ISO 10011-1, ISO 10011-2 ve ISO 10011-3 
ISO 9001:2008 Madde 8.2.2

EKLENEN
Yeni Paragraf

 1. Tetkiklerin planlanması ve yürütülmesi, kayıtların oluşturulması ve sonuçların raporlanmasında sorumluluklar ve şartların tanımlanması için dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır.

Paragraf 3

 1. Tetkiklerin kayıtları ve sonuçları muhafaza edilmelidir (bkz. 4.2.4)

Paragraf 4

 1. Tetkik yapılan alandan sorumlu yönetim tespit edilen uygunsuzlukların ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereksiz gecikmelerden kaçınarak gerekli olan her türlü düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin başlatılmasını sağlamalıdır.

Not: Kılavuz bilgi için bakınız ISO 19011
ISO 9001:2000 Madde 8.2.3
ÇIKARILAN
Paragraf 1

 1. Planlanan sonuçlara ulaşılamadığında düzeltme ve düzeltici faaliyetler uygun olduğunda ürün uygunluğunu sağlamak için başlatılmalıdır.

ISO 9001:2008 Madde 8.2.3

 

DEVAMI İÇİN

Anasayfa |Hakkimizda |Faaliyetler | Sertifikasyon Süreci | Referanslar | Iletişim | Başvuru
Ideal Danişmanlik ISO 9001 BELGESİ ISO 14001 BELGESİ ISO 22000 BELGESİ TSE BELGESİ CE BELGESİNDE ÖNCÜ KURULUŞ ANKARA İSTANBUL
Sayfa tasarim