>
iso belgesi ankara iso danışmanlık iso egitim iso 9001 ankara iso 14001 ankara
iso ıso 9001 kalite belgesiiso danışmanlıkiso 22000 belgesi iso 9001 belgesi hizmetleriiso belgesi ıso belgesi nediriso 9001:2008 egitimiiso 9000 9001 telefoniso kalite basvurusu
iso belgeleri ankara ıso belgesi ankara ıso 9001 ankara
iso belgelendirme iso iso 9001 belgesi iso danışmanlık istanbul ankara iso belge ankara iso 22000 ankara tse ankara ce ankara ce belgesi ce danışmanlık garanti belgesi ankara tsek belgesi ankara iso egitimleri ankara istanbul
Hedeflerimiz
Müşterilerimize arzu ettikleri başari ve performans seviyesine ulaşmalarinda ..

[ devami ]
Amacimiz
Danişmanlik hizmeti boyunca her iki tarafinda mükemmellige ulaşacagi uzun vadeli bir iş ortakligini şekillendirmek ..

[ devami ]
ISO 9001 BELGESİ DANIŞMANLIK SÜRECİNDE YANINIZDAYIZ.....
iso 9001:2008 belgesi
 

iso belgesi ıso belgelendirme ankara istanbul iso nedir iso 9001 belgesi iso 9000 belgesi iso9001:2008 belgesi

 

iso 14001:2004 belgesi iso 9001:2000 belgesi ihaleler ihale sonuçları

 

ıso 9000 9001 2008 belgesi ıso belgeleri ıso 9001 ıso 14001 belgesi ankara istanbul

 

iso belgesi danışmanlık iso 9001 ankara iso 14001 ankara İZMİR adana

 

iso belge iso 22000 ankara iso 13485 belgesi iso 27001 belgesi

 

 

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İLE ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

ISO 9001:2000 Madde 01
ÇIKARTILAN
Paragraf 1 

 1. Kuruluşun kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması, çeşitli

ihtiyaçlardan, özel hedeflerden, sunulan ürünlerden, çalışılan proseslerden
ve kuruluşun büyüklüğü ve yapısından etkilenir.

ISO 9001:2008 Madde 01
EKLENEN:
Paragraf 1 Yeni Eklenen
Bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin tasarım ve uygulanması/ gerçekleştirilmesi
şunlardan etkilenir:

 1. a) kuruluşun çevresi, o çevredeki değişim, ve o çevre tarafından oluşturulan
 2. riskler;
 3. b) kuruluşun değişen ihtiyaçları;
 4. c) kuruluşun özel amaçları;
 5. d) kuruluşun sağladığı ürün;
 6. e) kuruluşun yürüttüğü prosesler;
 7. f) kuruluşun büyüklüğü ve organizasyonel yapısı

ISO 9001:2008 Madde 01
EKLENEN
Yeni Paragraf

 1. Kalite yönetim sisteminin yapısındaki tek tipliliğin veya dokümantasyonunun tek tipliliğinin uygulanması bu standardın amacı değildir

ISO 9001:2008 Madde 01
EKLENEN
Paragraf 4

 1.  Bu standard, belgelendirme kuruluşları da dahil olmak üzere, iç ve dış taraflarca kuruluşun müşteri şartlarını, ürüne uygulanabilen kanun ve mevzuat şartlarını ve kuruluşun kendi şartlarını karşılamadaki yeterliliğini değerlendirmek için kullanılabilir.

ISO 9001:2000 Madde 02
ÇIKARILAN
Paragraf 2

 1. Bir kuruluş, etkin çalışması için, birçok bağlantılı faaliyetleri tanımlamalı ve yönetmelidir

   ISO 9001:2008 Madde 02
EKLENEN
Paragraf 2

 1. Bir kuruluş, etkin çalışması için, birçok bağlantılı faaliyetleri belirlemeli ve yönetmelidir. Kaynakları kullanan ve girdilerin, çıktılara dönüşümünün sağlanması için yönetilen faaliyet ya da faaliyetler grubu, proses olarak değerlendirilebilir.

      ISO 9001:2008 Madde 02
EKLENEN
Paragraf 3

 1. Kuruluş içinde prosesler sisteminin uygulanması, bu proseslerin tanımlanması, etkileşimleri ve istenilen çıktıyı üretmek için proseslerin yönetilmesi ile birlikte “ proses yaklaşımı” olarak adlandırılabilir

ISO 9001:2000 Madde 03
ÇIKARILAN
Paragraf 1

 1. ISO 9001 ve ISO 9004’ün mevcut baskıları birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmış, tutarlı kalite yönetim sistemi standardları olarak geliştirilmelerine rağmen bağımsız olarak da kullanılabilirler.

ISO 9001:2008 Madde 03
EKLENEN
Paragraf 1

 1. Bu iki uluslararası standard farklı kapsama sahip olmasına rağmen, uygulamaları değerlendirildiğinde birbirini tamamlayacak şekilde benzer yapıya sahiptirler.

ISO 9001:2000 Madde 03
ÇIKARILAN
Paragraf 3

 1. ISO 9004, Kalite Yönetim Sisteminin hedefleri için, özellikle bir kuruluşun genel performansı, verimliliğinin ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesi bakımından, ISO 9001’in yaptığından daha geniş bir biçimde rehberlik sağlar. ISO 9004, üst yönetimleri ISO 9001 şartlarının ötesine geçmek isteyen kuruluşlara performansı sürekli iyileştirmenin takibinde kılavuz olarak önerilir. Bununla birlikte bu standard belgelendirme ve sözleşme amaçlı değildir

ISO 9001:2008 Madde 03
EKLENEN
Paragraf 3

 1. Bu uluslararası standardın yayınlanması sırasında ISO 9004 güncellenmektedir. ISO 9004'ün güncellenmiş baskısı yönetime herhangi bir kuruluş için karmaşık, talepleri artan ve her daim değişen çevrede sürdürülebilir başarıya ulaşmak için rehberlik sağlayacaktır. ISO 9004 kalite yönetim sistemi üzerinde ISO 9001'den daha geniş bir odaklanma sağlar; kuruluşun performansının sistematik ve sürekli iyileştirilmesiyle tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine ve memnuniyetlerine yer verir. Buna rağmen, sertifikalandırma, mevzuat ya da sözleşmeli kullanım için tasarlanmamıştır.

ISO 9001:2000 Madde 04
ÇIKARILAN
Paragraf 1

 1. Bu standard ile ISO 14001:1996 kullanıcı topluluğunun yararına bu iki standardın uyumluluğunu artırmak için aynı çizgiye getirilmiştir

ISO 9001:2008 Madde 04
EKLENEN
Paragraf 1

 1. Bu uluslararası standardın geliştirilmesi sırasında, kullanıcı topluluğunun yararına iki standardın uyumluluğunu arttırmak için ISO 14001:2004'ün maddelerine / hükümlerine gereken dikkat verilmiştir. Ek A ISO 9001:2008 ile ISO 14001:2004 arasındaki karşılaştırmayı gösterir.

ISO 9001:2008 Madde 1.1
EKLENEN

 1. Müşteri taleplerini ve yürürlükteki kanun ve mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğunda
 2. Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki kanun ve mevzuat şartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için, prosesler de dahil olmak üzere, sistemin etkin uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yöneldiği

Not 1:Bu uluslararası standartta, 'ürün' terimi sadece a) bir tüketici için tasarlanan ya da bir tüketici tarafından gereksinim duyulan ürün, b) ürün gerçekleştirme proseslerinden meydana gelen herhangi bir tasarlanmış çıktı    için kullanılır.
Yeni Not 2
Kanun ve mevzuat şartları yasal şartlar olarak tanımlanabilir
ISO 9001:2000 Madde 1.1
ÇIKARILAN
Not : Bu standart da “ürün “ terimi, yalnızca müşteri için amaçlanan veya müşteri tarafından talep edilen ürüne uygulanır.
ÇIKARILAN
Not : Bu standart da “ürün “ terimi, yalnızca müşteri için amaçlanan veya müşteri tarafından talep edilen ürüne uygulanır.
ISO 9001:2008 Madde 2
EKLENEN
Paragraf 1

 1. Aşağıda atıf yapılan dokümanlar bu dokümanın uygulanması için kaçınılmazdır. Tarih belirtilen atıflarda, sadece bahsedilen baskı uygulanır. Tarih belirtilmeyen atıflarda, atıf yapılan dokümanın(her türlü değişikliği içeren) son baskısı uygulanır.
 2. ISO 9000: 2005, Quality Management systems — Fundamentals and vocabulary

ÇIKARILAN
Paragraf 1

 1. Bu standardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. Atıf yapılan standard ve/veya dokümanın tarihinin belirtilmemesi halinde en son baskısı kullanılır.
 2. ISO 9000:2000, Quality Management systems — Fundamentals and vocabulary

ISO 9001:2008 Madde 3
EKLENEN
Paragraf 1

 1. Bu dokümanın amacı bakımından, ISO 9000 standardında verilen terimler ve tarifler uygulanır

ISO 9001:2000 Madde 3
ÇIKARILAN
Paragraf 1
Bu uluslararası standardın amacı bakımından, ISO 9000 standardında verilen terimler ve tarifler uygulanır
ÇIKARILAN
Paragraf 2-3

 1. ISO 9001 standardının bu baskısında tedarik zincirini tanımlamak için kullanılan ve aşağıda verilmiş olan terimler, mevcut kullanımı yansıtmak için değiştirilmiştir. Tedarikçi › Kuruluş › Müşteri "Kuruluş” terimi ISO 9000:1994 baskısındaki, “tedarikçi” terimi yerine geçer ve bu standardın uygulandığı birimi gösterir. Aynı şekilde “tedarikçi” terimi ise "taşeron ” terimi yerine geçer. Bu standardın bütün metninde her nerede “ürün” terimi yer alıyorsa bu “ürün” terimi aynı zamanda “hizmet” anlamını da taşıyabilir.

ISO 9001:2000 Madde 4.1
ISO 9001:2000
a)        Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını belirlemeli
ÇIKARILAN

 1. Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını belirlemeli

ISO 9001:2008 Madde 4.1
EKLENEN

 1. Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını tanımlamalı

ISO 9001:2000
e)      Bu prosesleri izlemeli, ölçmeli ve analiz etmeli
EKLENEN

 1. Bu prosesleri izlemeli, uygulanabildiğinde ölçmeli ve analiz etmeli

EKLENEN
a) Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını tanımlamalı
e) Bu prosesleri izlemeli, uygulanabildiğinde ölçmeli ve analiz etmeli, 
ISO 9001:2000
Paragraf 4

 1. Kuruluş, ürünün şartlara uygunluğunu etkileyecek herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiğinde, bu tür prosesler üzerindeki kontrolü sağlamalıdır. Bu tür dış kaynaklı hale getirilmiş proseslerin kontrolü, kalite yönetim sistemi içinde tanımlanmalıdır.
 2. EKLENEN
 3. Kuruluş, ürünün şartlarına uygunluğunu etkileyecek herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiğinde, bu tür prosesler üzerindeki kontrolü sağlamalıdır. Bu dış kaynaklı proseslerde uygulanacak kontrolün şekli ve kapsamı, kalite yönetim sistemi içinde tanımlanmalıdır.

ISO 9001 :2000
Not 1:Yukarıda söz konusu olan kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, yönetim faaliyetleri, kaynakların temini, ürün gerçekleştirme ve ölçmeler ile ilgili prosesleri içermelidir.

 1. EKLENEN
 2. NOT 1 : Yukarıda sözkonusu olan kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, yönetim faaliyetleri, kaynakların temini, ürün gerçekleştirme, ölçme, analiz ve iyileştirme ile ilgili prosesleri içerir.
 3. NOT  2 : “Dış kaynaklı proses” kuruluşun kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyduğu ve kuruluşun dışarıdan bir kuruluş tarafından yürütülmesini seçtiği prosestir.
 4. NOT 3 : Dış kaynaklı proseslerin kontrolünün sağlanması kuruluşu müşteri şartlarına, yasal ve kanuni şartlara uygunluk sorumluluğundan kurtarmaz. Dış kaynaklı prosesler için uygulanacak olan kontrolün şekli ve kapsamı bazı faktörlerden etkilenebilir.
 5. ISO 9001 : 2000
 6. c. Bu proseslerin, birbirine olan etkisini, sırasını ve operasyonların etkinliğini belirlemeli,
 7. EKLENEN
 8. C) Bu uluslar arası standartın öngördüğü dokümante edilmiş prosedürler ve kayıtları,

ISO 9001:2000 Madde 4.2.1
ISO 9001 : 2000
d. Proseslerin etkin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları,
e. Bu standartın öngördüğü kayıtları (Madde 4.2.4)
ÇIKARILAN
d) Proseslerin etkin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları,
e) Bu uluslararası standardın öngördüğü kayıtları
ISO 9001:2000 Madde 4.2.1
EKLENEN
d) Proseslerin etkin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için kuruluş tarafından gerekli olduğu tanımlanan kayıtları da içeren dokümanları,
İçermelidir.
ISO 9001 :2000
NOT 1 – Bu standartta “dokümante edilmiş prosedür” ifadesi görüldüğü yerlerde, bu prosedürün oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmış ve sürekliliğinin sağlanmış olduğu anlaşılır.
EKLENEN
Not 1:

 1. Bu uluslararası standartta 'dokümante edilmiş prosedür ifadesi görüldüğü      yerlerde, bu prosedürün oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmış ve  sürekliliğinin sağlanmış olduğu anlaşılır.Tek bir doküman bir ya da daha fazla prosedürün ihtiyacını karşılayabilir.

ISO 9001:2008 Madde 4.2.3
ISO 9001:2000
f) Dış kaynaklı dokümanların belirlenmiş olması ve bunların dağıtımının kontrol edilmesinin sağlanması,
EKLENEN
f) Kuruluş tarafından kalite yönetim sisteminin planlanması ve yürütülmesi için gerekli olduğuna karar verilen dış kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve bunların dağıtımının kontrolünün güvence altına alınması, ve
ISO 9001:2000 Madde 4.2.4
ISO 9001:2000
Kayıtlar, kalite yönetim sisteminin şartlara uygunlandığının kanıtlanması için oluşturulmalı ve muhafaza edilmelidir. Kayıtlar okunabilir olarak kalmalı, kolaylıkla ayırt edilebilir ve tekrar elde edilebilir olmalıdır.
ÇIKARILAN
Paragraf 1

 1. Kalite yönetim sisteminin, şartlarına uygunluğun ve etkin operasyonun delilini sağlamak için oluşturulan kayıtlar, oluşturulmalı ve devam ettirilmelidir.Kayıtlar okunabilir, kolaylıkla belirlenebilir ve tekrar ulaşılabilir bulunmalıdır.

ISO 9001:2000 Madde 4.2.4

EKLENEN
Paragraf 1
Kalite yönetim sisteminin, şartlarına uygunluğun ve etkin operasyonun delilini sağlamak için oluşturulan kayıtlar,kontrol edilmelidir

DEVAMI İÇİN

Anasayfa |Hakkimizda |Faaliyetler | Sertifikasyon Süreci | Referanslar | Iletişim | Başvuru
Ideal Danişmanlik ISO 9001 BELGESİ ISO 14001 BELGESİ ISO 22000 BELGESİ TSE BELGESİ CE BELGESİNDE ÖNCÜ KURULUŞ ANKARA İSTANBUL
Sayfa tasarim