>
iso belgesi ankara iso danışmanlık iso egitim iso 9001 ankara iso 14001 ankara
iso ıso 9001 kalite belgesiiso danışmanlıkiso 22000 belgesi iso 9001 belgesi hizmetleriiso belgesi ıso belgesi nediriso 9001:2008 egitimiiso 9000 9001 telefoniso kalite basvurusu
iso belgeleri ankara ıso belgesi ankara ıso 9001 ankara
iso belgelendirme iso iso 9001 belgesi iso danışmanlık istanbul ankara iso belge ankara iso 22000 ankara tse ankara ce ankara ce belgesi ce danışmanlık garanti belgesi ankara tsek belgesi ankara iso egitimleri ankara istanbul
Hedeflerimiz
Müşterilerimize arzu ettikleri başari ve performans seviyesine ulaşmalarinda ..

[ devami ]
Amacimiz
Danişmanlik hizmeti boyunca her iki tarafinda mükemmellige ulaşacagi uzun vadeli bir iş ortakligini şekillendirmek ..

[ devami ]
ISO 9001 BELGESİ DANIŞMANLIK SÜRECİNDE YANINIZDAYIZ.....
iso 9001:2008 belgesi
 

iso belgesi ıso belgelendirme ankara istanbul iso nedir iso 9001 belgesi iso 9000 belgesi iso9001:2008 belgesi

 

iso 14001:2004 belgesi iso 9001:2000 belgesi ihaleler ihale sonuçları

 

ıso 9000 9001 2008 belgesi ıso belgeleri ıso 9001 ıso 14001 belgesi ankara istanbul

 

iso belgesi danışmanlık iso 9001 ankara iso 14001 ankara İZMİR adana

 

iso belge iso 22000 ankara iso 13485 belgesi iso 27001 belgesi

 

ISO KALİTE BELGESİ STANDARTI DEĞİŞİKLİLER

ISO 9001:2008 Madde 5.5.2
ISO 9001 : 2000
Üst yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın aşağıdakileri içeren yetki ve sorumluluklara sahip olan yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamalıdır:
EKLENEN
Paragraf 1
Üst yönetim, yönetim organizasyonunda diğer sorumluluklarına bakılmaksızın
ISO 9001:2000 Madde 6.2.1
ISO 9001:2000
a. Ürün kalitesini etkileyen işleri yürüten personel için gerekli yeterliliği belirlemeli
EKLENEN
Paragraf 1

 1. Ürün şartlarına uygunluğu etkileyen işleri yapan personel, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve tecrübe yönünden yetkin olmalıdır

a. Ürün şartlarına uygunluk kalite yönetim sisteminde yer alan herhangi bir işi yürüten personel tarafından direkt/doğrudan ya da indirekt/dolaylı olarak etkilenebilir.
ISO 9001:2000 Madde 6.2.2
ÇIKARILAN
Başlık
Yetkinlik, bilinç ve eğitim

 1. Ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel için gerekli yetkinlikleri belirlemeli
 2. Bu ihtiyaçların karşılanması için eğitim sağlanmalı veya diğer faaliyetler başlatılmalı 

ISO 9001:2000 Madde 6.2.2
EKLENEN
Başlık
Yetkinlik, eğitim ve bilinç

 1. Ürün şartlarına uygunluğu etkileyen işleri yapan personel için gerekli yetkinlikleri belirlemeli
 2. Uygulanabildiği durumlarda, bu ihtiyaçların karşılanması gerekli yetkinliğe ulaşmak için eğitim sağlanmalı veya diğer faaliyetler başlatılmalı

ISO 9001:2008 Madde 6.3
ISO 9001 : 2000
EKLENEN
c) Destekleyici hizmetler ( Ulaştırma, iletişim veya bilgi sistemleri gibi),

ISO 9001:2008 Madde 6.4
ISO 9001 : 2000
EKLENEN
Not: Çalışma ortamı' terimi fiziksel, çevresel ve diğer faktörleri ( gürültü, sıcaklık, nem, aydınlatma ya da hava gibi) içeren işin yapıldığı koşullarla ilgilidir.
ISO 9001:2008 Madde 7.1
ISO 9001 : 2000
b. Proseslerin, dokümanların oluşturulması ve ürüne özgü kaynakların sağlanması ihtiyaçları,
EKLENEN
b) Proseslerin ve dokümanların oluşturulması ve ürüne özel kaynakların sağlanması için ihtiyaçları,
c) Ürüne özel gerekli doğrulama, geçerlilik, izleme, ölçme, muayene ve test faaliyetleri ve ürün kabul kriterleri
ISO 9001:2000 Madde 7.2.1
ISO 9001:2000
c. Ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını,
d. Varsa gerek göreceği ilave şartları
Belirlemelidir.
ÇIKARILAN
c)Ürünle ilgili kanun ve mevzuat şartlarını, ve
d) Kuruluş tarafından belirlenen ilave şartları,
Belirlemelidir.
ISO 9001:2000 Madde 7.2.1
EKLENEN
c) Ürüne uygulanabilir kanun ve mevzuat şartlarını, ve
d) Kuruluş tarafından gerekli olduğu düşünülen ilave şartları,
Not: Teslim sonrası faaliyetler, örneğin garanti teminatı altındaki faaliyetler, bakım hizmetleri gibi sözleşmeli senetler, ve geri dönüşüm ya da atık gibi destekleyici hizmetleri içerir. 
ISO 9001:2000 Madde 7.3.1
ISO 9001 : 2000
Kuruluş, ürünün tasarımını ve geliştirilmesini planlamalı ve kontrol etmelidir.
Tasarım ve geliştirme planlaması aşamasında, kuruluş aşağıdakileri içermelidir.

 1. Tasarım ve geliştirme aşamalarını,
 2. Her tasarım ve geliştirme aşamasında uygun gözden geçirme, doğrulama ve geçerli kılmayı,
 3. Tasarım ve geliştirme sorumlulukları ve yetkileri

ISO 9001:2000 Madde 7.3.1
   EKLENEN
Not: Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi, doğrulaması ve geçerli kılınmasının farklı amaçları vardır. Ürün ve kuruluş için uygun olacak şekilde ayrı ayrı ya da birlikte yürütülebilir ve kaydedilebilirler
ISO 9001:2000 Madde 7.3.2
ISO 9001 : 2000
Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
Ürün şartları ile ilgili girdiler belirlenmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir.

 1. Fonksiyon ve performans şartları,
 2. Uygulanabilen yasal ve mevzuat şartları,
 3. Uygulanabildiğinde önceki benzer tasarımlardan elde edilen bilgileri
 4. Tasarım ve geliştirme için esas olan diğer şartları.

Bu girdiler, yeterlilik bakımından gözden geçirilmelidir. Şartlar, tam, tek anlamlı olmalı ve birbiri ile çelişkili olmamalıdır.
ÇIKARILAN
Paragraf 2
Bu girdiler, yeterlilik açısından gözden geçirilmelidir. Şartlar tam olmalı, belirsiz ve birbirleriyle çelişir olmamalıdır
ISO 9001:2000 Madde 7.3.3
ISO 9001 : 2000
Tasarım ve geliştirme çıktıları, tasarım ve geliştirme girdisine karşı doğrulamayı sağlayabilecek bir  formda temin edilmeli ve önce onaylanmalıdır.

 1. Tasarım ve geliştirme için girdi şartlarını karşılamalı,
 2. Satın alma, üretim ve hizmet sunumu için uygun bilgiyi sağlamalı,
 3. Ürün kabul kriterlerini içermeli veya atıf yapmalı,
 4. Ürünün güvenli ve uygun kullanımı için esas olan ürün karekteristiklerini

Belirtmelidir.
ÇIKARILAN
Paragraf 1

 1. Tasarım ve geliştirmenin çıktıları, tasarım ve geliştirme girdi şartlarına karşı doğrulamayı sağlayabilece bir formda temin edilmeli ve önce onaylanmalıdır.
 2. Satın alma, üretim için ve servis sunumu için uygun bilgiyi sağlamalı

ISO 9001:2008 Madde 7.3.3
EKLENEN

 1. Tasarım ve geliştirmenin çıktıları, tasarım ve geliştirme girdi şartlarına karşı doğrulama için uygun bir yapıda olmalı ve serbest bırakılmadan önce onaylanmalıdır.

Not: Üretim ve servis sunumu için bilgi ürünün muhafazası için detayları içerebilir
ISO 9001:2000 Madde 7.3.7
ISO 9001 : 2000
TASARIM VE GELİŞTİRME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONTROLÜ
Tasarım ve geliştirme değişiklikleri belirlenmeli ve kayıtları muhafaza edilmelidir. Bu değişiklikler uygulamaya konulmadan önce, uygun olduğunda gözden geçirilmeli, doğrulanmalı, geçerli kılınmalı ve onaylanmalıdır. Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin gözden geçirilmesi, değişikliklerin önceden teslim edilmiş ürün ve ürünü oluşturan parçalar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini de içermelidir.
Değişikliklerin gözden geçirilmesi ve gerekli faaliyetlerin sonuçları ile ilgili kayıtlar muhafaza edilmelidir. (Madde 4.2.4)
PARAGRAF BİRLEŞTİRİLMİŞTİR
Paragraf 1& 2

 1. Tasarım ve geliştirme değişiklikleri belirlenmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir. Uygulanmadan önce değişiklikler, uygun oldukça gözden geçirilmeli, doğrulanmalı ve geçerli kılınmalı, ve onaylanmalıdır. Bu tasarım ve geliştirme değişikliklerinin gözden geçirilmesi, değişikliklerin önceden teslim edilmiş ürün ve ürünü oluşturan parçalar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini de içermelidir.

ISO 9001:2000 Madde 7.5.1
ISO 9001 : 2000
d. İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliği ve kullanımı,
f. Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını
Kapsamalıdır.
ÇIKARILAN
d)İzleme ve ölçme cihazlarının mevcudiyeti ve kullanımını,
ISO 9001:2008 Madde 7.5.1
EKLENEN,
d)İzleme ve ölçme techizatlarının mevcudiyeti ve kullanımını,
f) Ürünü serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını
ISO 9001:2000 Madde 7.5.2
ISO 9001 : 2000
Kuruluş, elde edilen çıktının, sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı yerlerdeki üretim ve hizmet sağlama proseslerini geçerli kılmalıdır.Bu ürün kullanıma girdikten veya hizmet verildikten sonra kusurların görünür olduğu yerlerdeki prosesleri içerir.

DEVAMI İÇİN

Anasayfa |Hakkimizda |Faaliyetler | Sertifikasyon Süreci | Referanslar | Iletişim | Başvuru
Ideal Danişmanlik ISO 9001 BELGESİ ISO 14001 BELGESİ ISO 22000 BELGESİ TSE BELGESİ CE BELGESİNDE ÖNCÜ KURULUŞ ANKARA İSTANBUL
Sayfa tasarim